Z A T O R ,   U L .   W A D O W I C K A   7 1

T E L .   8 8 0   9 9 9   8 9 9

F A X   3 3   8 4 1   0 6   5 4

E - M A I L   p a c k c e m e n t @ o p . p lO k r ę g o w a   S t a c j a   K o n t r o l i   P o j a z d ó w   Wykonujemy badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów do 3,5 t i powyżej 3,5 t:

 • osobowe, osobowe specjalistyczne, np. nauka jazdy, taxi
 • motory, skutery
 • TIR, Bus, Autokar
 • dostawcze, ciągniki rolnicze
 • przyczepy i naczepy
 • przystosowane do zasilania gazem (obowiązkowe certyfikaty urządzenia)
 • sprowadzone z zagranicy (pierwsza rejestracja w kraju)
 • skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę
 • marki "SAM" (okresowe)
 • badania haków holowniczych do przyczep
 • nadawanie numerów identyfikacyjnych i tabliczek znamionowych


O k r ę g o w a   S t a c j a   K o n t r o l i   P o j a z d ó w   Cennik usług określa ustawa DZ.U. nr 121, poz.0839 z 2007 r.

Wyciąg z cennika:

 • samochód osobowy

  99,00 zł

 • motorower

  50,00 zł

 • samochód osobowy specjalistyczny taxi

  141,00 zł

 • samochód osobowy specjalistyczny nauka jazdy

  147,00 zł

 • samochód osobowy z instalacją gazową

  162,00 zł

 • TIR (w zalezności od tonażu)

  od 153,00 do 176,00 zł

 • autokar

  200,00 zł

 • przyczepa (w zależności od tonażu)

  od 78,00 do 177,00 złO k r ę g o w a   S t a c j a   K o n t r o l i   P o j a z d ó w   ZATOR, UL. WADOWICKA 71
TEL. 880 999 899
FAX 33 841 06 54
E-MAIL packcement@op.pl


Zapraszamy

od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 19.00
w soboty
od 8.00 do 14.00


© 2015 PackCement | wykonanie: aanet